دکتر بیژن موحدیان

متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی


برای اولین بار در اصفهان

ریاست انجمن جراحی اصفهان

آدرس مطب

آلبوم جراحی بینی

بیمار نوزده
بیمار نوزده
بیمار هجده تصویر نیمرخ
جراحی بینی و چانه
بیمار هجده تصویر تمام رخ
بیمار هفده
جراحی بینی و چانه
بیمار شانزده
بیمار پانزده
بیمار چهارده روبرو
بیمار چهارده نیمرخ
بیمار سیزده
بیمار دوازده
بیمار یازده
بیمار ده نیمرخ
بیمار ده روبرو
بیمار نه نیمرخ
بیمار نه روبرو
بیمار هشت نیمرخ
بیمار هشت روبرو
بیمار هفت نیمرخ
بیمار هفت روبرو
صفحه اصلیبیوگرافیمطالب و مقالاتسوالات پزشکیفیلم های آموزشیبرنامه هفتگیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرگالری تصاویر جراحیفعالیت ها